aktualnoscPisma

Pismo do Prezesów JSW S.A. i JSW KOKS S.A.

W związku z upływem 10-lat gwarancji pracowniczych dla pracowników byłego Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. strona społeczna JSW KOKS  wystosowała pismo do Zarządu JSW S.A. oraz JSW KOKS S.A. o przedłużenie pakietu na kolejny okres gwarancji.

Na wniosek strony społecznej w dniu 23.06.2021 roku w Radlinie odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tej kwestii, na którym ustalone zostały kierunki oraz założenia nowego pakietu dla pracowników naszej Spółki.

Gwaranta pakietu, czyli JSW S.A. reprezentował Artur Wojtków – Zastępca Prezesa JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej. Naszą Spółkę w rozmowach reprezentowała Iwona Gajdzik-Szot – Prezes Zarządu, Damian Gabriel – Członek Zarządu, Zuzanna Reszka – Dyrektor ds. Pracy oraz Łukasz Borecki – Zastępca Dyrektora d.s. Dialogu Społecznego. Strona Społeczna była reprezentowana przez Irenę Przybysz, Krzysztofa Kołodyńskiego, Mariusza Gałuszkę, Adama Grzegorczyka oraz Tomasza Chyczewskiego.

Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest w lipcu 2021 roku.