Pismo do Prezesów JSW i JSW KOKS

Związki Zawodowe działające w JSW KOKS S.A. ... będące stroną Pakietu Gwarancji Socjalnych dla Pracowników byłego Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze" S.A. obecnie JSW KOKS S.A. zawartego w dniu 18.05.2011 roku zwracają się z prośbą o przedłużenie gwarancji zawartych w pakiecie o kolejne 10 lat.

Czytaj dalej

Msza św. w Kościele p.w. św. Kamila w Zabrzu

Czytaj dalej

Spotkania Związków Zawodowych z Zarządem JSW KOKS S.A.

29.03.2017

Na spotkaniu kontynuowano rozmowy dotyczące polityki finansowej na 2017 rok oraz rozmawiano na temat wprowadzenia dla pracowników koksowni Dębieńsko, Radlin, Jadwiga:
– bonów na posiłki profilaktyczne i regeneracyjne,
– urlopu zdrowotnego.

W wyniku rozmów strona społeczna (ze względu na trudną sytuację finansową Spółki) zgodziła się na:

  • wypłatę premii z okazji dnia koksownika w maju w wysokości 900,00 / 1000,00 złotych na jednego zatrudnionego,
  • w czerwcu wypłatę premii motywacyjnej za I kwartał 2017,
  • powrót do rozmów dotyczących polityki płacowej w III dekadzie czerwca (do tej pory nie zostało podpisane żadne porozumienie w tej sprawie)
  • wprowadzenie w jak najszybszym czasie bonów żywnościowych dla uprawnionych pracowników,
  • uruchomienie urlopu zdrowotnego w obniżonym wymiarze w tym roku i wyrównywanie go do wymiaru obowiązującego w Oddziale Przyjaźń w latach następnych.

Jeżeli Zarząd JSW KOKS S.A. zaakceptuje powyższy kompromis, jesteśmy w stanie podpisać odpowiednie porozumienie oraz ZUZP na spotkaniu, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. a tym samym spowoduje uruchomienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (gruszy).

Rozmowy będą kontynuowane. O wynikach będziemy informować na bieżąco