Pismo do Prezesów JSW i JSW KOKS

Związki Zawodowe działające w JSW KOKS S.A. ... będące stroną Pakietu Gwarancji Socjalnych dla Pracowników byłego Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze" S.A. obecnie JSW KOKS S.A. zawartego w dniu 18.05.2011 roku zwracają się z prośbą o przedłużenie gwarancji zawartych w pakiecie o kolejne 10 lat.

Czytaj dalej

Msza św. w Kościele p.w. św. Kamila w Zabrzu

Czytaj dalej

O nas

Jesteśmy organizacją NSZZ Solidarność 80 działającą przy JSW KOKS S.A.
Zrzeszamy pracowników Koksowni  Jadwiga, Przyjaźń i Radlin, jak również spółek podległych JSW KOKS S.A. tj: Carbotrans, ZREM-BUD, BTS.
W ciągu całego okresu działania na rzecz pracowników, dążyliśmy do porozumień miedzy pracownikami a pracodawcą.
Wspólnie tworzymy Tę organizację i pamiętajmy że razem możemy więcej, zadbajmy więc o sytuację pracowników, i ich prawa.
Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych nowo zatrudnionych pracownikach przed którymi jeszcze wiele lat pracy, jak i pracownikach którzy w pełnym zaangażowaniu poświęcają się trudowi pracy od wielu lat. Wiele spraw i problemów rozwiązaliśmy już wspólnie, a wciąż jeszcze wiele przed nami.