Bez kategorii

Odszkodowanie za skomplikowane złamanie nogi górnika

 

Odszkodowanie za skomplikowane złamanie nogi górnika 

Od tego, jakie warunki panują w kopalni, w dużej mierze zależy zdrowie i życie pracujących w niej górników. Ich praca i tak ma specyficzny charakter i wymaga czujności i ostrożności. Nieodpowiednie warunki pracy mogą spowodować poważne konsekwencje dla pracowników kopalni.

Pan Mirosław* jak każdego dnia zjechał na dół do kopalni. Feralnego dnia praca była znacznie utrudniona – panowała wilgoć, na chodniku można było zaobserwować wysoki poziom wody, wiele błota, a na spągu – spore nierówności. Mimo że pan Mirosław zachowywał należytą ostrożność, nie uniknął wypadku.

Górnik upadł na zaporę torową. Efektem było skomplikowane złamanie prawej kości udowej. Ten uraz nie tylko był niezwykle bolesny i wymagał dłuższego unieruchomienia kończyny, a także rehabilitacji, ale również wyłączył go z pracy.

Poszkodowany nie do końca wiedział, w jaki sposób może uzyskać należne mu świadczenia. Dlatego też jego sprawą zajęli się prawnicy z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Andrzej Łebek i Wspólnicy sp. kom. należącej do grupy kapitałowej VOTUM.

Eksperci kancelarii poczynili ustalenia w zakresie okoliczności i przyczyn wypadku pana Mirosława. Zgodnie z nimi górnik nie przyczynił się do powstania zdarzenia. Do ubezpieczyciela pracodawcy poszkodowanego zostały zgłoszone roszczenia.

Wskutek podjętych przez pełnomocnika czynności zakład ubezpieczyciel kopalni wydał decyzję dotyczącą wypłaty na rzecz poszkodowanego kwoty bezspornych – 34 tysiące złotych. Eksperci kancelarii i sam poszkodowani uznali jednak, że zaproponowana przez zakład ubezpieczeń suma jest niewystarczająca.

Podjęto negocjacje, w wyniku których ubezpieczyciel wypłacił dalszą kwotę roszczeń – 46 tysięcy złotych. Szkoda, którą wskutek wypadku w pracy poniósł pan Mirosław, została zrekompensowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *