Bez kategorii

Porozumienie podpisane

24.06.2021 roku podpisane zostało porozumienie płacowe JSW KOKS S.A. ze stroną społeczną, które jest odpowiedzią na postulaty skierowane przez Związki Zawodowe. W dniu 10.07 zostanie wypłacona premia w wysokości 1.500 zł dla wszystkich uprawnionych pracowników Spółki. Wynegocjowane zostały również dodatkowe kwoty na regulacje płacowe oraz zmiany taryfikatora.