Wypadek komunikacyjny

 

 

Czym jest szkoda komunikacyjna?

 

Powstanie szkody komunikacyjnej wiąże się z odpowiedzialnością cywilną sprawcy. W przepisach polskiego prawa nie znajdziemy jednak jednoznacznego wyjaśnienia, co oznacza to pojęcie.

 

Kodeks cywilny wskazuje jedynie na efekty szkody, czyli straty, jakie poniósł poszkodowany, lub korzyści, jakie mógł osiągnąć. Pełniejsza wydaje się definicja wynikająca z doktryny. Mówi ona, że za szkodę uznaje się uszczerbek w dobrach prawnie chronionych (zdrowie, życie, mienie), którego poszkodowany doznał wbrew swojej woli.

Szkoda komunikacyjna i jej rodzaje

 Szkoda komunikacyjna może być zarówno uszczerbkiem na mieniu – na przykład uszkodzeniem pojazdu – jak i na osobie – na przykład uszkodzenie ciała.

 

 

 

Szkody w mieniu możemy podzielić na dwa typy:

  • stratę, czyli pomniejszenie majątku. Ma miejsce w sytuacji, gdy majątek poszkodowane uległ uszczupleniu na skutej zdarzenia, z którym wiąże się czyjaś odpowiedzialność. Może to być na przykład uszkodzenie pojazdu użytkowanego w celach prywatnych,
  • utracone korzyści, czyli sytuacja, w której poszkodowany nie mógł osiągnąć korzyści z powodu zdarzenia. Przykładem może być rozbicie samochodu, który umożliwiał poszkodowanemu taksówkarzowi wykonywanie pracy zarobkowej.

 

Świadczenia z tytułu szkody komunikacyjnej

 Jeśli w wyniku kolizji spowodowanej przez innego kierującego został uszkodzony samochód, jego właściciel może ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. Jeśli sprawca zdarzenia nie był ubezpieczony, mimo że obejmował go ten obowiązek, lub sprawca jest nieznany, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Właściciel uszkodzonego pojazdu może otrzymać świadczenia na naprawę pojazdu, a także zwrot kosztów z powodu:

  • najmu pojazdu zastępczego,
  • utraconych dochodów – gdy pojazd służył do działalności gospodarczej i bez niego nie ma możliwości zarobkowania,
  • utraty wartości handlowej samochodu po wypadku,
  • konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu,
  • potrąconego podatku VAT,
  • ewentualnych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Jeśli sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia Autocasco, szkodę komunikacyjną, którą poniósł, musi naprawić samodzielnie.


Rozliczenie szkody rzeczowej z ubezpieczycielem sprawcy

Osoba, której pojazd został uszkodzony, może naprawiać auto bezgotówkowo lub kosztorysowo (na własną rękę, za pieniądze, które otrzyma w ramach odszkodowania).

Naprawa bezgotówkowa oznacza, że samochód jest naprawiany w warsztacie, który rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem. Jest to bardzo wygodna metoda – właściciel auta nie musi angażować swoich środków i może odebrać naprawiony już pojazd.

Metoda kosztorysowa natomiast jest wybierana częściej przez właścicieli starszych pojazdów. Często nie zależy im na naprawie samochodu za pomocą oryginalnych części w autoryzowanym serwisie marki. Osoby, które zdecydowały się na tego typu rozwiązanie, mogą liczyć na szybszą wypłatę odszkodowań i mniejszą ilość formalności. Wybór tego wariantu oznacza jednak, że sposób i miejsce naprawy należy znaleźć samodzielnie, a na naprawę możemy wydać jedynie sumę, którą otrzymaliśmy jako odszkodowanie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *