Skarga do PIP

 

Organizacje Związkowe JSW KOKS S.A. (byłego Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.) Pragniemy zwrócić uwagę, iż w JSW KOKS S.A. jest stosowane nierówne traktowanie pracowników przez Zarząd Spółki JSW KOKS S.A. polegające na wybiórczym zastosowaniem Regulaminów Pracy i Wynagrodzenia, które zostały wprowadzone z dniem 2 maja 2017 roku dla części załogi. Sytuacja w JSW KOKS S.A. jest napięta od 02 stycznia 2014 roku, ponieważ nie zostały zastosowane jednolite zasady postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla JSW KOKS S.A. Nadmieniamy również, że Pracodawca nie uruchomił ZFSŚ w roku 2017, odmawiając w ten sposób świadczeń dla pracowników przez co naruszył obowiązujący PAKIET GWARANCJII SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW KOMBINATU KOKSOCHEMICZNEGO ZABRZE S.A. z dnia 18.05.2011r.

pełna treść dokumentu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *